Dövme Figürü Çizme ve Portre

Figür Çizimi ve Portre

image183

Figür resimde canlı ve cansız varlıklar için kullanılan terimdir. Dünyadaki resim geliştirmeleri içinde eski taş çağından bugüne tanımlamaları en belirgin eğilimlerdendir.

 

Yaratıcılık, öğrenilip geliştirile bilinen bir güçtür.