Dövme Akımının Ortaya Çıkışı

Dövme Akımının Ortaya Çıkışı

Dövme Nasıl Ortaya Çıkmıştır ?

Türkiye’de ‘Dövme’ olarak adlandırılan ve en çok ‘tattoo’ ismiyle bilinen bu sanat 2000 li yıllarda bir akım halini almıştır.

            Eski bir uygarlığa ait olan dövme kültürü, M.Ö 5000’li yıllardan örneklerle günümüze ulaşmış, çok daha eski tarihlere dayanan bir uygulama olduğu düşünülmektedir.

            Dövme akımı 1800’li yılların başında ortaya çıkmıştır. Dövme makinesinin icadıyla bir sanat dalına dönüşen dövme sanatı, 1900’lü yılların başına kadar kendi tarzını ve özgün modellerini üretmiş, fakat saygı duyulan bir sanat dalı olmaya 1900’lü yılların sonlarına doğru başlamıştır. İnsanların alışması, kabullenmesi, uygulatmaya başlaması 2000’li yılların başındadır.

            Teknolojinin birçok sanat akımının önüne geçmesi, insanların yeni bir uygulama bulma isteğini, paralelinde getirmiştir. Bununla birlikte önce informal bir eğitim sistemiyle ustalar yetişmiş. Bazı ülkelerde formal eğitim ile yeni sanatçılar yetişmektedir. Günümüzde halen etkisini sürdüren ve gelişen bir sanat akımıdır.

Dövmede sanatçı,

İnsanı sanat eseri olarak ele almış ve sanata

yeni bir boyut kazandırmıştır.

-

-          Vural Emekci

Akımın amaçları ve özellikler

- İnsan güzelliğini ve estetiğini, ön plana çıkartmak ve tekrar yorumlamaktır.

         – Anlatımı, direk olarak, beden üzerinde göstermektir.

         – İnsan bedenini sanat eserine dönüştürmektir.

         – Sanatın aynasında, insanı güzelleştirmektir.

         – İnsan vücudunu süslemektir.

         – İnsanı sanat eseri olarak ele almış ve sanata yeni bir boyut kazandırmıştır.

         – İnsan teninin değerini artırmaktır.

-Kabile kökenli bir sanattır

-Resim yapmak için insan derisi kullanılmıştır.

-Varlığın iç dünyasının, dışa vurumu olarak, betimlenmesi amaçlanmıştır.

-Sanatçılar eserlerinde, anlatımı vurgulamak için, hayal güçlerini kullanmışlardır. Fantastik motifler ortaya koymuşlardır.

- İnsan vücudunu ve estetiğini tekrar yorumlamışlardır.

- Sanatı insanla iç içe geçirmiş, bir bütün olarak ele almıştır.

- Birçok akımla etkileşim içindedir.

 Vural Emekci

kızıldereli

XVII. Dövme ve Resim Sergisi davetiyesinin ön yüzüdür.

 

Dövme, bir sanat akımıdır

Vural Emekci

Dövme yapmak

Şeytandan borç alıp,

Azrail ile kumar oynamaya benzer.

-          Yasin Atalay

Dövme bir moda değildir.

Dövme bir tutkudur.

Haluk Yılmaz

Parasını verip mezara götürebileceğin tek şey dövmedir.

 Mete Ejder Kaan İpek

Dövmesiz insan, badanasız eve benzer

Tan Yılmaz

Dövme insanın kişiliğini yansıtır.

Şeref Oktay